مشاهده همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

نرم افزار حسابداری اغذیه فروشان و مواد غذایی هلو سطح ساده کد 82811

1,600,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ تمامی عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک ✓ تعريف كالا در سه سطح ✓ صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات ✓ اعلام اتوماتيک سر رسيد چک‌ها ✓ تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت ✓ فروش فوری و تک فروشی ✓ صدور فاكتورVAT و گزارش‌های فصلی فاکتورها برای ارائه به وزارت دارايی ✓ گزارش‌های آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ✓ گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف ✓ امکان fastmode( جهت تسريع و سهولت در انجام امور )

نرم افزار حسابداری طباخان هلو سطح ساده کد 84011

2,500,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ تمامی عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک ✓ تعريف كالا در سه سطح ✓ صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات ✓ اعلام اتوماتيک سر رسيد چک‌ها ✓ تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت ✓ فروش فوری و تک فروشی ✓ صدور فاكتورVAT و گزارش‌های فصلی فاکتورها برای ارائه به وزارت دارايی ✓ گزارش‌های آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور ✓ گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف ✓ امکان fastmode( جهت تسريع و سهولت در انجام امور )

نرم افزار حسابداری رستوران هلو سطح ساده کد 81055

2,500,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ تعريف اشخاص ✓ تعريف حساب های بانکی ✓ ثبت چک های دریافتی و پرداختی ✓ اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها ✓ صدور فاکتور VAT ✓ گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی ✓ اتصال به فیش پرینت و صدور فیش با سربرگ رستوران ✓ ارسال پرینت به پرینترهای مختلف ( صندوق- آشپزخانه و بوفه و … ) ✓ امکان نمايش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ ✓ ارسال پيامک عمومی( شامل پيام های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و …)

نرم افزار حسابداری تولیدی هلو سطح ساده کد 31

1,150,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ عملیات تولید در سطح ساده ✓ عملیات انبار ✓ عملیات خرید و فروش ✓ گردش چک و بانک ✓ عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک ✓ درج فاکتور رسمی و غیررسمی ✓ سفارش لیستی ✓ امکان گزارشگیری از سود براساس بازه‌های زمانی دلخواه هر فاکتور ✓ امکان گزارشگیری از سود براساس بازه‌های زمانی دلخواه هر کالا ✓ امکان گزارشگیری از سود براساس بازه‌های زمانی دلخواه هر طرف حساب

نرم افزار حسابداری شرکتی هلو سطح ساده کد 21

837,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ عملیات انبار ✓ عملیات خرید و فروش ✓ گردش چک و بانک ✓ عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک ✓ درج فاکتور رسمی و غیررسمی ✓ سفارش لیستی ✓ امکان گزارش گیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر فاکتور ✓ امکان گزارش گیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر کالا ✓ امکان گزارش گیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر طرف حساب

نرم افزار حسابداری فروشگاهی هلو سطح ساده کد 11

600,000 تومان

امکانات نرم افزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ تعريف اشخاص ✓ تعريف حساب های بانكي ✓ چك های دريافتی و پرداختی ✓ صدور فاكتور خريد ✓ فروش و مرجوعی ها ✓ استفاده از دستگاه باركدخوان ✓ تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت ✓ ثبت سند اتوماتيك براي فاكتورها ✓ ثبت هزينه و درآمد ✓ ثبت عمليات مالي به صورت نقد، چك ✓ كارت خوان ✓ نسيه ✓ انواع گزارشات اشخاص ✓ انبار(كاردكس كالا به صورت تعدادی ✓ گزارش چك ها ✓ گزارش بانك ها ✓ گزارشگيری از فاكتور ها (به صورت ستونی) ✓ گزارش اسناد و دفترروزنامه ✓ گزارش سود و زیان ✓ امکان تعریف کالا در سه سطح ✓ امکان صدور پیش فاکتور ✓ امانی و ضایعات ✓ امکان ثبت سفارش‌های خرید ✓ امکان ثبت تمامی امور بانکی ✓ اعلام اتوماتیک سررسید چک‌ها ✓ امکان تهیه گزارش‌های آماری ✓ امکان گزارش‌گیری از فاکتور به شکل فاکتور ✓ امکان گزارش اسناد به صورت ستونی ✓ امکان گزارش از دفاتر کل، معین، تفضیلی ✓ امکان گزارش سود ناویژه هر کالا در بازه‌های زمانی مختلف ✓ امکان گزارش سود ناویژه هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه‌های زمانی مختلف