مشاهده همه 3 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

نرم افزار حسابداری طباخان جامع هلو کد 84041

8,000,000 تومان

امکانات نرم افزار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ این نسخه شامل تمامی امکانات نسخه‌های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی و کیت‌های عمومی و ویژه نرم‌افزار طباخان هلو به همراه امکانات نسخه‌ های طباخان می باشد.

نرم افزار حسابداری رستوران جامع هلو کد 81041

8,000,000 تومان
امکانات نرم افزار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✓ شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز رستورانها می باشد

نرم افزار حسابداری جامع هلو کد 41

14,000,000 تومان

امکانات نرم افزار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✓ عملیات انبار، خرید و فروش ✓ گردش چک و بانک ✓ عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک ✓ درج فاکتور رسمی و غیررسمی ✓ سفارش لیستی ✓ امکان گزارشگیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر فاکتور، هر کالا و هر طرف حساب ✓ عملیات چندانباره ✓ ثبت چک های امانی ✓ عملکرد و کنترل واسطه ها ✓ سطح دسترسی برای کاربران ✓ امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چک ها ✓ تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس ✓ ثبت یک هزینه در فاکتور خرید ✓ مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها ✓ امکان استفاده از بارکدخوان ✓ تسویه فاکتور به فاکتور ✓ گزارش عملکرد دوره ای انبار ✓ تولید فرموله ✓ تخمین تولید و فروش ✓ امکان نمایش سود هر کالا،هر فاکتور و هر طرف حساب ✓ تیپ قیمت ✓ دسته بندی مشتری ها ✓ خروجی با پسوندهای مختلف ✓ پرداخت به و دریافت از ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ✓ انواع گزارشات پیشرفته ✓ امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها ✓ امکان گزارش گیری از کسری مواد به هنگام تولید ✓ قابلیت افزدون امکانات متنوع به این نسخه