نمایش 1–8 از 114 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پوشه قفل دار سایز A4 زینکو مشکی

105,000 تومان

مشخصات

ابعاد

۳ * ۲۴ *۳۳ سانتی‌متر

سایز

سایر توضیحات

اکسپندینگ فایل: از نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل شستشو به نام پلی پروپیلن (pp) است. ماندگاری و دوام بالا: استحکام بدنه، نفوذناپذیری در برابر آلودگی ها، قابلیت شستشو، موجب افزایش ماندگاری و دوام اکسپندینگ فایل و اسناد داخلش می شود. جنس فایل های جداکننده: صفحات جداکننده اکسپندینگ فایل ضدآب و ضداسید هستند و مانع رنگ پریدگی و تخریب اسناد و اوراق می شوند. برچسب متحرک: دسته بندی آسان و دسترسی سریع به اسناد را ممکن می سازند. حمل آسان: وزن سبک اکسپندینگ فایل حمل و جابه جایی آن را آسان می کند. گنجایش بالا: در حداقل فضا حجم وسیعی از اسناد را می توان نگهداری کرد.

پوشه قفل دار سایز A4 زینکو قرمز

105,000 تومان

مشخصات

ابعاد

۳ * ۲۴ *۳۳ سانتی‌متر

سایز

سایر توضیحات

اکسپندینگ فایل: از نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل شستشو به نام پلی پروپیلن (pp) است. ماندگاری و دوام بالا: استحکام بدنه، نفوذناپذیری در برابر آلودگی ها، قابلیت شستشو، موجب افزایش ماندگاری و دوام اکسپندینگ فایل و اسناد داخلش می شود. جنس فایل های جداکننده: صفحات جداکننده اکسپندینگ فایل ضدآب و ضداسید هستند و مانع رنگ پریدگی و تخریب اسناد و اوراق می شوند. برچسب متحرک: دسته بندی آسان و دسترسی سریع به اسناد را ممکن می سازند. حمل آسان: وزن سبک اکسپندینگ فایل حمل و جابه جایی آن را آسان می کند. گنجایش بالا: در حداقل فضا حجم وسیعی از اسناد را می توان نگهداری کرد.

پوشه قفل دار سایز A4 زینکو طوسی

105,000 تومان

مشخصات

ابعاد

۳ * ۲۴ *۳۳ سانتی‌متر

سایز

سایر توضیحات

اکسپندینگ فایل: از نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل شستشو به نام پلی پروپیلن (pp) است. ماندگاری و دوام بالا: استحکام بدنه، نفوذناپذیری در برابر آلودگی ها، قابلیت شستشو، موجب افزایش ماندگاری و دوام اکسپندینگ فایل و اسناد داخلش می شود. جنس فایل های جداکننده: صفحات جداکننده اکسپندینگ فایل ضدآب و ضداسید هستند و مانع رنگ پریدگی و تخریب اسناد و اوراق می شوند. برچسب متحرک: دسته بندی آسان و دسترسی سریع به اسناد را ممکن می سازند. حمل آسان: وزن سبک اکسپندینگ فایل حمل و جابه جایی آن را آسان می کند. گنجایش بالا: در حداقل فضا حجم وسیعی از اسناد را می توان نگهداری کرد.

پوشه قفل دار سایز A4 زینکو زرد

105,000 تومان

مشخصات

ابعاد

۳ * ۲۴ *۳۳ سانتی‌متر

سایز

سایر توضیحات

اکسپندینگ فایل: از نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل شستشو به نام پلی پروپیلن (pp) است. ماندگاری و دوام بالا: استحکام بدنه، نفوذناپذیری در برابر آلودگی ها، قابلیت شستشو، موجب افزایش ماندگاری و دوام اکسپندینگ فایل و اسناد داخلش می شود. جنس فایل های جداکننده: صفحات جداکننده اکسپندینگ فایل ضدآب و ضداسید هستند و مانع رنگ پریدگی و تخریب اسناد و اوراق می شوند. برچسب متحرک: دسته بندی آسان و دسترسی سریع به اسناد را ممکن می سازند. حمل آسان: وزن سبک اکسپندینگ فایل حمل و جابه جایی آن را آسان می کند. گنجایش بالا: در حداقل فضا حجم وسیعی از اسناد را می توان نگهداری کرد.

پوشه قفل دار سایز A4 زینکو سبز

105,000 تومان

مشخصات

ابعاد

۳ * ۲۴ *۳۳ سانتی‌متر

سایز

سایر توضیحات

اکسپندینگ فایل: از نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل شستشو به نام پلی پروپیلن (pp) است. ماندگاری و دوام بالا: استحکام بدنه، نفوذناپذیری در برابر آلودگی ها، قابلیت شستشو، موجب افزایش ماندگاری و دوام اکسپندینگ فایل و اسناد داخلش می شود. جنس فایل های جداکننده: صفحات جداکننده اکسپندینگ فایل ضدآب و ضداسید هستند و مانع رنگ پریدگی و تخریب اسناد و اوراق می شوند. برچسب متحرک: دسته بندی آسان و دسترسی سریع به اسناد را ممکن می سازند. حمل آسان: وزن سبک اکسپندینگ فایل حمل و جابه جایی آن را آسان می کند. گنجایش بالا: در حداقل فضا حجم وسیعی از اسناد را می توان نگهداری کرد.

پوشه قفل دار سایز A4 زینکو صورتی

105,000 تومان

مشخصات

ابعاد

۳ * ۲۴ *۳۳ سانتی‌متر

سایز

سایر توضیحات

اکسپندینگ فایل: از نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل شستشو به نام پلی پروپیلن (pp) است. ماندگاری و دوام بالا: استحکام بدنه، نفوذناپذیری در برابر آلودگی ها، قابلیت شستشو، موجب افزایش ماندگاری و دوام اکسپندینگ فایل و اسناد داخلش می شود. جنس فایل های جداکننده: صفحات جداکننده اکسپندینگ فایل ضدآب و ضداسید هستند و مانع رنگ پریدگی و تخریب اسناد و اوراق می شوند. برچسب متحرک: دسته بندی آسان و دسترسی سریع به اسناد را ممکن می سازند. حمل آسان: وزن سبک اکسپندینگ فایل حمل و جابه جایی آن را آسان می کند. گنجایش بالا: در حداقل فضا حجم وسیعی از اسناد را می توان نگهداری کرد.

پوشه قفل دار سایز A4 زینکو نارنجی

105,000 تومان

مشخصات

ابعاد

۳ * ۲۴ *۳۳ سانتی‌متر

سایز

سایر توضیحات

اکسپندینگ فایل: از نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل شستشو به نام پلی پروپیلن (pp) است. ماندگاری و دوام بالا: استحکام بدنه، نفوذناپذیری در برابر آلودگی ها، قابلیت شستشو، موجب افزایش ماندگاری و دوام اکسپندینگ فایل و اسناد داخلش می شود. جنس فایل های جداکننده: صفحات جداکننده اکسپندینگ فایل ضدآب و ضداسید هستند و مانع رنگ پریدگی و تخریب اسناد و اوراق می شوند. برچسب متحرک: دسته بندی آسان و دسترسی سریع به اسناد را ممکن می سازند. حمل آسان: وزن سبک اکسپندینگ فایل حمل و جابه جایی آن را آسان می کند. گنجایش بالا: در حداقل فضا حجم وسیعی از اسناد را می توان نگهداری کرد.

پوشه قفل دار سایز A4 زینکو آبی کمرنگ

105,000 تومان

مشخصات

ابعاد

۳ * ۲۴ *۳۳ سانتی‌متر

سایز

سایر توضیحات

اکسپندینگ فایل: از نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل شستشو به نام پلی پروپیلن (pp) است. ماندگاری و دوام بالا: استحکام بدنه، نفوذناپذیری در برابر آلودگی ها، قابلیت شستشو، موجب افزایش ماندگاری و دوام اکسپندینگ فایل و اسناد داخلش می شود. جنس فایل های جداکننده: صفحات جداکننده اکسپندینگ فایل ضدآب و ضداسید هستند و مانع رنگ پریدگی و تخریب اسناد و اوراق می شوند. برچسب متحرک: دسته بندی آسان و دسترسی سریع به اسناد را ممکن می سازند. حمل آسان: وزن سبک اکسپندینگ فایل حمل و جابه جایی آن را آسان می کند. گنجایش بالا: در حداقل فضا حجم وسیعی از اسناد را می توان نگهداری کرد.